<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Rakennusvalvonnan julkipanolista 18.6.2024]]><![CDATA[Kuulutus, Metsähallitus, Luonnonsuojelualueen laajentaminen]]><![CDATA[Kuulutus elinvoimalautakunnan poikkeamispäätöksistä 11.6.2024]]><![CDATA[Kuulutus, Ympäristönsuojelulain 136 §n mukainen päätös pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta]]><![CDATA[Rakennusvalvonnan julkipanolista 13.6.2024]]><![CDATA[Rakennusvalvonnan julkipanolista 11.6.2024]]><![CDATA[Manamansalon rantaosayleiskaavan muutoksen kaavaehdotus nähtävillä]]><![CDATA[KUULUTUS: Susisuon tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen vireille, hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä]]><![CDATA[Kuulutus, Ely, Susisuon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutustenarviointiohjelmasta]]><![CDATA[Kuulutus, Nuojuankangas-Seitenoikea 400+110 kilovoltin voimajohtohankeen YVA-selostus]]><![CDATA[Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös § 17,21.5.2024, Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, ulkoilmakonsertti, Vaalan kunta, Sahanrannantie, Vaalan venesatama, Vaala]]>